Zamyslenie na dnes 16. december 2017

Boží dar a ľudská odpoveď.

So zatajeným dychom čítam vždy znovu správu o Božej predivnej a nepochopiteľnej milosti. Namiesto odsúdenia a trestu – vykúpenie a sloboda. Je zaujímavé sledovať, ako to prorok v týchto veršoch napísal. Vykúpenie nie je odpoveďou na našu pokoru, či dokonca odmenou za naše pokánie, ale veľkorysým a slobodným, od ničoho nezávislým prejavom Božej lásky voči nám, hriešnym. Je to jednoducho milosť – jedine milosť. Všetko ostatné z našej strany prichádza až potom, až neskôr. Tam, kde človek uverí v Božiu milosť a prežije ju, sa zároveň v srdci človeka prebudí aj potreba otvoriť úplne svoj život tomuto blahodarnému a oslobodzujúcemu Božiemu pôsobeniu. Božia milosť sa stala realitou v Ježišovi Kristovi. Záchrana hriešneho človeka bola dokonaná vo vykupiteľskom diele Pána Ježiša Krista. Toto je Božia ponuka, ktorá určite poteší. Teraz už rozumieme aj tej úvodnej Božej výzve: „Potešujte, potešujte môj ľud...“ No nestačí sa nad touto ponukou len tešiť alebo stáť so zatajeným dychom, treba sa tej zachraňujúcej moci Kristovej lásky aj otvoriť, sprístupniť, lebo náš život vykazuje rozličné deformácie. A preto nám Boží Duch aj cez dnešné biblické slovo nanovo pripomína: „Na púšti pripravujte cestu Hospodinu...“

Dušan Cina

Novozmluvny verš
Nech vám Pán vedie srdce k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti.
2.Tesalonickým 3,5
Starozmluvny verš
Miloval som vás, hovorí Hospodin.
Malachiáš 1,2