Prednáška z Večera Chvál na tému Sila je v miernosti. Téma je treťou v poradí zo série o blahoslavenstvách ako kľúčoch k požehnanému životu. -- Večer .

- Napísal Peter Štupák