Alexander Barkóci

O Autorovi

Evanjelista a kazateľ evanjelia Ježiša Krista. Slúži modlitbami za uzdravenie a oslobodenie ľudí, so vzkladaním rúk. Alexander Barkoci, narodený 1955, žije v meste Komárno na Slovensku s manželkou Zuzanou a šiestimi deťmi. Vyrastal v kresťanskej rodine. Vo veku 15 rokov sa rozhodol nasledovať Pána Ježiša. Prežil odpustenie svojich hriechov a zasvätil svoj život Bohu. V 70-tych rokoch mu nebolo na Slovensku umožnené teologické štúdium, preto sa začal vzdelávať v oblasti strojárstva, kde si našiel uplatnenie. Okrem iného pracoval ako majster odborného výcviku a mal na starosti niekoĺko dielní. V roku 1988 bol povolaný do kazaťelskej služby v Baptistickej cirkvi na Slovensku. Túto službu zastával 15 rokov. V tomto období absolvoval teologický seminár v Budapešti. Boh ho obdaroval schopnosťou slúžiť tiež v Maďarskej reči. Potom prijal povolanie do služby slobodného evanjelistu. Od toho času jeho služba pozostáva zo zvestovania Božieho slova a z osobnej duchovnej služby v Európskych krajinách. Mnoho ľudí prostredníctvom neho prežilo pomoc a našlo v Ježišovi Kristovi zmysel svojho života. Najskôr slúžil ako kazateľ zboru BJB, no neskôr ho Pán povolal do služby evanjelistu a cestujúceho kazateľa (www.barkoci.de). Jeho službu Pán Ježiš predivne potvrdzuje svojou mocou. Slúži aj v oblasti fyzického a duševného uzdravenia a službou oslobodenia. V okolí Komárna založil 6 zborov, v jeho byte sa schádza jeden z nich. Jeho služba je v posledných rokoch veľmi žiadaná vo viacerých európskych krajinách, slúži aj ako konzultant iným kresťanským spoločenstvám. Žije v Komárne a s manželkou Zuzanou majú 6 detí. Je členom portála od 1 May 2016

Duchovný profil:
Vysluhuje všetky sviatosti, sobáše, krsty a pohreby. Mod. za uzdravenie Mod. za oslobodenie Ponuka domáceho spoločenstvá
36

Všetky články od Alexander Barkóci

Alexander Barkóci

Alexander Barkóci v Trenčíne

Video Alexander Barkóci

Konference na hlubinu - evanjelizácia sobota večer, Opava, Alexander Barkóci

Video Alexander Barkóci

Beda zlým pastierom! - Komárno, 5.12.2012

Video Alexander Barkóci

Zdravé myslenie - Partizánske,

Video Alexander Barkóci

Majte myseľ Kristovu - 2. časť - Martin

Video Alexander Barkóci

Majte myseľ Kristovu - 1.časť - Martin

Video Alexander Barkóci

Alexander Barkoci - Musíme se znovu narodit

Video Alexander Barkóci

Alexander Barkoci - Zmocnenie

Video Alexander Barkóci

Kázanie doobeda - Galanta, 09.03.2014, SK

Video Alexander Barkóci

Alexander Barkóci - Obnova mysle, Banská Štiavnica 14.10.2012

Video Alexander Barkóci

Alexander Barkoci Český Těšín 2011 (Evangelizace) 4

Video Alexander Barkóci

Alexander Barkoci V ruke hrnčiara 3

Video Alexander Barkóci

Alexander Barkoci Český Těšín 2011 (Evangelizace) 2

Video Alexander Barkóci

Alexander Barkoci Český Těšín 2011 (Evangelizace) 1

Video Alexander Barkóci

Konference na hlubinu - kázanie nedeľa, Opava,