Prednáška z Večera Chvál na tému Byť milosrdný. Téma je piata v poradí zo série o blahoslavenstvách ako kľúčoch k požehnanému životu. -- Večer Chvál v .

- Napísal Peter Štupák