Po roku je tu opäť skvelá príležitosť zúčastniť sa misijných večerov, ktoré sa konajú v spolupráci s organizáciou Pro Christ v Nemecku a sú organizaované tu u nás na Slovensku. Misijné večery budú prebiehať v kinosále MKS v Liptovskom Hrádku a budú sa vždy vysielať v priamom prenose cez internet.

V našom zbore budú vysielané vždy od 18.00 hod. v zborovej sieni na Legionárskej od stredy do nedele.

Témy:

streda 26.4.2017 : Príbeh . Kazateľ: Jiří Chodura/ Sliezka evanjelická cirkev.

štvrtok 27.4.2017: Šanca. Kazateľ: Jaroslav Petro/ ECAV            

piatok 28.4.2017: Dar. Kazateľ : Michal Klus/ Sliezka evanjelická cirkev            

sobota 29.4.2017: Zmena : Kazateľ: Slavomír Slávik/ Slovenské evanjelizačné stredisko            

nedeľa 30.4.2017: Vzťah : Kazateľka: Katarína Hudáková/ ECAV .

Každý z nás sa môže zapojiť modlitbami, účasťou na večeroch, pozývaním a privedením priateľov či známych. Môžme dať vedieť aj tým, ktorí nemôžu prísť na spoločné podujatia, že ProChrist môžu sledovať cez internet: http://prochrist.evs.sk/index.php/online-prenos

 

- Napísal Gabriel Gajdoš