Na pozvanie sa v Trenčíne uskutočný evajelizačné zhromaždenie so známim evajelistom Alexanderom Barkócim. Za zhromaždení budeme počuť evenjelium a zhromaždenie bude slúžiť na povzbudenie viery. V závere zhromaždenia, bude služba k osobným potrebám. 

Každý je srdečné vítaný. 

- Napísal Alexander Barkóci