Konferencia Kresťasnkého spoločenstva Milosť.

Kážeň, Jaroslav Křiž

- Napísal Jaroslav Kříž